• دوربین مراقبتی کودک و خانه
    دوربین مراقبتی کودک و خانه
    ۱,۰۳۸,۵۵۵ تومان
    ۹۸۶,۶۲۷ تومان
    نظارت از راه دور بر خانه، کودک و حیوانات خانگی | هشدار حرکتی و صوتی به صورت پیام بر روی تلفن همراه هوشمند | ارتباط دو طرفه جهت تماس صوتی و ویدئو کنفرانس