• مسواک پروریلیف حساس کلگیت
    مسواک پروریلیف حساس کلگیت
    ۴۱,۰۰۰ تومان
    ۲۰,۵۰۰ تومان
    با الیاف 48% نرم تر، مناسب لثه و دندان های حساس | پاک کننده زبان برای از بین بردن بوی ناشی از باکتری